retrosrčnica ob 20 – letnici Festivala mladih kultur Kunigunda

Zbornik srčnih slik, programskih poudarkov in zanimivih utrinkov, ki izpostavljajo lokalne kulturno-umetniške goste festivala in široko prepoznane slovenske ali tuje umetnike, ki so se predstavili na festivalu, opremljenih s spomini, fotografijami, pripombami in podatki iz osebnih arhivov, festivalskih tiskovin in medijev, predstavlja dvajsetletni kardiogram festivala.

Zbrali, uredili in zapisali so jo Tina Felicijan, Špela Verdev, Dimitrij Amon, Siniša Hranjec, oblikovala Nuša Fužir.

Knjiga, ki nima kazala, ker je kažipot v vse smeri srce, ima 384 strani in komaj čaka da jo raziščete in preberete!

Prodajno mesto:  Klub eMCe plac

Cena: 20 €