Potopljena krajina: okrogla miza o šaleških jezerih 30. AvgustAvg. 2023 17:00 - 19:00Rudarska cesta, 3320 Velenje, Velenje, Slovenija

Kultura

Aktualne vremenske razmere so okrnile naše omizje, jutri pa pričakujemo nove nalive, zato okroglo mizo Potopljena krajina, ki smo jo načrtovali za sredo, 30. avgusta, ob 17.00 na Visti, prestavljamo na oktober – svetovni mesec prostora. Upamo, da nam bodo okoliščine bolj naklonjene in bomo o ugrezninah in jezerih v Šaleški dolini lahko spregovorili s strokovnjaki tako s področja premogovništva kot prostorskega načrtovanja, limnologije in okoljevarstva.

 

Vista bar - 17.00

Kako se z vodnimi obliži celijo brazgotine, ki so nastale nad premogovnikom na dobri petini površine Šaleške doline? Bodo nastajale nove in kakšni bodo njihovi vplivi na krajino, življenjski prostor in biotsko raznovrstnost, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami ter kakovost življenja ljudi v neposredni bližini? Ali po revitalizaciji preti nova degradacija?

Na okrogli mizi, ki jo bo povezovala novinarka Tina Felicijan, bomo uvodoma predstavili proces nastanka šaleških jezer (vključujoč okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo zaradi sprememb na površju, ekološko degradacijo in sanacijo Velenjskega jezera), nato bomo predstavili aktualno stanje (lokacije aktivnega pridobivanja premoga, širjenja, poglabljanja in nastajanja novih ugreznin ter konkretnih posledic za krajino, biotop, biodiverziteto, gospodarjenje z gozdovi in drugimi kmetijskimi površinami, kakovost življenja ljudi v neposredni bližini) in osvetlili različne scenarije za prihodnost (ukrepi za omejevanje škode in trajnostno revitalizacijo).

Pogovarjali se bomo s strokovnjakom s področja premogovništva, Dragom Potočnikom, strokovnjakinjo prostorskega načrtovanja, Sašo Piano ter z mladima diplomantoma, Joštom Kodričem in Salahudinom Halilovićem, ki sta v svojih diplomskih delih raziskovala aktualno stanje ugreznin območja in preverjala možne scenarije za krajino v prihodnosti.
 
BIO
Mag. Drago Potočnik
Mag. Drago Potočnik je magister znanosti s področja rudarstva in geotehnologije. Svojo poslovno pot je takoj po študiju leta 1995 začel v Premogovniku Velenje, kjer je med drugim bil vodja službe Jamomerstvo in geodezija ter tehnični vodja rudniškega prostora, med leti 2006 in 2015 je je vodil premogovniško družbo PV Invest, vodil je številne rudarske projekte, sodeloval pri trženju geodetskih storitev Premogovnika Velenje, z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Fakulteto za geodezijo pa je sodeloval pri različnih državnih projektih. Kot projektni vodja je aktivno sodeloval pri pripravi spremembe rudarske zakonodaje in pri pripravi dokumentacije za podaljšanje koncesije delovanja Premogovnika Velenje. Leta 2023 je v Premogovniku Velenje prevzel vodenje Tehničnega sektorja družbe. Od leta 2019 je predsednik Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov.
Saša Piano
Saša Piano je pooblaščena prostorska načrtovalka in pooblaščena krajinska arhitektka, trenutno zaposlena kot višja svetovalka za okolje in prostor na Občini Ljubno in kot višja predavateljica nosilka predmeta Uvod v prostorsko načrtovanje na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju. Ukvarja se s krajinskim, urbanističnim in prostorskim načrtovanjem in planiranjem ter pripravlja raziskovalne naloge (strokovne podlage za SPRS za področje gozdarstva, PVO za zasneževanje za smučišče Golte in TET3, Prostorska študija združitev Velenjskega in Družmirskega jezera), prostorske planske in urbanistične dokumente (Urbanistična zasnova Šoštanja, Krajinske zasnove ugrezninskega območja premogovnika Velenje, Krajinske zasnove Savinje po poplavah 1990), projektno dokumentacijo - vodilne mape in načrte krajinske arhitekture (najvidnejše izvedbe - prenova vrta vile Mayer v Šoštanju, prenova okolice Galerije Velenje). Je izdelovalka, (so)organizatorka ali ocenjevalka javnih natečajev, udeleženka raziskovalnih taborov, skupinskih in (so)avtorskih razstav, (so)avtorica predavanj ali javnih predstavitev na različnih strokovnih posvetih, objavlja prispevke v strokovnih publikacijah, v prostem času pa je aktivna pri ozaveščanju o pomenu prostora in njegovega trajnostnega urejanja.
  • Organizator dogodka Potopljena krajina: okrogla miza o šaleških jezerih

    Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje kot logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih.

Uvozi v Google Koledar

Lokacija

Vista – Park z razgledom, Rudarska cesta, 3320 Velenje, Velenje, Slovenija

Navodila za pot

Could not find route!

  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Komentarji

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org